Vergoedingen

Voor ergotherapie is een verwijzing van een (huis)arts niet noodzakelijk. Per kalenderjaar heeft iedereen recht op 10 uur ergotherapie, vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar zal de kosten eerst verrekenen met uw eigen risico als deze nog niet verbruikt is. Ook hebben veel verzekeraars extra uren ergotherapie in een aanvullende pakket opgenomen. Dit kunt u nakijken in uw polis. 

Op dit moment heeft 'Ergotherapie Esther' een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat in de meeste gevallen de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd wordt en u deze dus zelf niet hoeft voor te schieten. Indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, ontvangt u de factuur eerst zelf en dient u deze zelf in bij uw verzekeraar om deze mogelijk vergoed te krijgen. Om zeker te weten of de behandeling vergoed wordt, klik dan hier