Wanneer u denkt dat Ergotherapie Esther iets voor u kan betekenen, kunt u uw huisarts, specialist of bedrijfsarts raadplegen en om een verwijzing vragen. Ook zonder verwijsbrief kunt u bij Ergotherapie Esther terecht door contact op te nemen en u aan te melden.

Aller eerst vindt er een kennismaking plaatst tussen u (en uw omgeving) en de ergotherapeut. U kunt uitleggen wat uw klachten zijn en wat u graag verandert zou willen hebben op gebied van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Uw wensen staan centraal. Om een goed beeld te krijgen, achterhaalt de ergotherapeut hoe u bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen zich precies voordoen. Het kan dan ook voorkomen dat de ergotherapeut waar nodig met toestemming van u overlegt met de andere betrokkenen (partner, arts, fysiotherapeut, thuiszorg). Vervolgens stelt u samen met de ergotherapeut een plan op waarin staat aan welke doelen u wilt werken en hoe u deze doelen gaat behalen. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd. Als de behandeling klaar is, wordt er besproken of de doelen en het plan behaald zijn en of afronding plaats kan vinden. Indien het afgerond kan worden, stelt de ergotherapeut een verslag op met het verloop en de behaalde resultaten en stuurt het met uw toestemming op naar de specialist waardoor u bent doorverwezen of naar de huisarts.

Afhankelijk van uw hulpvraag vinden de afspraken bij u thuis, in de praktijk of in een andere context plaatst. De duur van de afspraak varieert van half uur tot één uur. Dit is afhankelijk van de inhoud van de afspraak.

Per kalenderjaar heeft iedereen recht op 10 uur ergotherapie, vergoed vanuit de basisverzekering. Uw zorgverzekeraar zal de kosten altijd eerst verrekenen met uw eigen risico als deze nog niet op is. Veel zorgverzekeraars hebben extra uren ergotherapie in het aanvullende pakket zitten. U kunt nakijken in uw polis of u hiermee in aanmerking komt. Dan heeft u recht op meer dan 10 uur ergotherapie. Op dit moment heeft' Ergotherapie Esther een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat in de meeste gevallen de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd wordt en u deze dus zelf niet hoeft voor te schieten. Indien u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, ontvangt u de factuur eerst zelf en moet u deze zelf indienen bij uw verzekeraar om deze mogelijk vergoed te krijgen.  Om zeker te weten of de behandeling vergoed wordt, klik dan hier.