Wie kan een beroep doen op Ergotherapie Esther?

Mensen met een een lichamelijke of cognitieve beperking ten gevolgen van bijvoorbeeld:

-Niet aangeboren hersenletsel, zoals herseninfarct, -bloeding, -schudding, -kneuzing

-Spierziekten, zoals Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) - Spinale Musculaire Atrofie (SMA) - ziekte van Duchenne

-Chronische-vermoeidheidssyndroom

-Chronische pijn

-Reumatische aandoeningen, zoals artrose - artritis - sarcoïdose - osteoporose

-Depressie / burn-out

-Neurologische aandoeningen, zoals Multiple Sclerose (MS) - ziekte van Parkinson - dementie

-Verstandelijke beperking

-Psychische aandoeningen, zoals burn-out - autisme - ADHD - depressie

-Ouderdom

-COVID-19