Ergotherapie, wat is het?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat gericht is op het (weer) mogelijk maken van dagelijkse activiteiten. Bij ergotherapie kunnen hulpvragen behandeld worden in een van de volgende drie handelingsgebieden: wonen/zorgen - werken/leren - vrije tijd/spel. Een ergotherapeut helpt mensen die door een lichamelijke of psychische beperking moeilijkheden ervaren in het (zelfstandig) uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Is dit voor u van toepassing? Zie het kopje 'Voor wie?' voor meer informatie. 

Tijdens de behandeling staan de wensen van de cliënt centraal. Afhankelijk van de hulpvraag behandelt de ergotherapeut cliënten in hun eigen omgeving, zoals bij mensen thuis, op het werk of op de sportvereniging.

Werkwijze

Wanneer u denkt dat Ergotherapie Esther iets voor u kan betekenen, kunt u uw huisarts, specialist of bedrijfsarts raadplegen en om een verwijzing vragen. Ook zonder verwijsbrief kunt u bij Ergotherapie Esther terecht door contact op te nemen en u aan te melden.

  • Allereerst vindt er een kennismaking plaats tussen u (en uw omgeving) en de ergotherapeut. U kunt uitleggen wat uw klachten zijn en wat u graag veranderd zou willen hebben op gebied van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Uw wensen staan centraal. Om een goed beeld te krijgen, achterhaalt de ergotherapeut hoe u bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen zich precies voordoen. Het kan ook voorkomen dat de ergotherapeut waar nodig met toestemming van u overlegt met de andere betrokkenen (partner, arts, fysiotherapeut, thuiszorg).
  • Vervolgens stelt u samen met de ergotherapeut een plan op waarin staat aan welke doelen u wilt werken en hoe u deze doelen gaat behalen.
  • Vervolgens wordt het plan uitgevoerd.
  • Als de behandeling klaar is, wordt er besproken of de doelen en het plan behaald zijn en of afronding plaats kan vinden.
  • Indien het afgerond kan worden, stelt de ergotherapeut een verslag op met het verloop en de behaalde resultaten en stuurt het met uw toestemming op naar de huisarts of naar de specialist waardoor u bent doorverwezen.

Afhankelijk van uw hulpvraag vinden de afspraken in de praktijk, bij u thuis of in een andere context plaats. De duur van de afspraak varieert van half uur tot één uur. Dit is afhankelijk van de inhoud van de afspraak.