Ergotherapie, wat is het?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat gericht is op het (weer) mogelijk maken van dagelijkse activiteiten. Bij ergotherapie kunnen hulpvragen behandeld worden in een van de volgende drie handelingsgebieden: wonen/zorgen - werken/leren - vrije tijd/spel. Een ergotherapeut helpt mensen die door een lichamelijke of psychische beperking moeilijkheden ervaren in het (zelfstandig) uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Is dit voor u van toepassing? Zie het kopje 'Voor wie?' voor meer informatie. 

Tijdens de behandeling staan de wensen van de cliënt centraal. Om zo optimaal mogelijk aan diverse doelen te werken, behandelt de ergotherapeut cliënten in hun eigen omgeving, zoals bij mensen thuis, op het werk of op de sportvereniging.

Werkwijze

Voor wie?